Hội nghị sơ kết 3 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024

26/04/2024

Chiều ngày 26/04/2024 Trường cao đẳng Long An Cơ sở Đức Hòa tổ chức Hội nghị Sơ kết quý 1/2024, triển khai nhiệm vụ quý 2/2024; Công bố QĐ  bổ nhiệm trưởng BP  TCHC; Tổng kết và khen thưởng cho các nhà giáo có thành tích cao trong hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp cơ sở năm 2024. Chủ trì hội nghị : đ/c Đào Văn Hon, PHT trường cao đẳng Long An kiêm Giám đốc Cơ sở Đức Hòa. 

Một vài hình ảnh tại hội nghị!