Sinh hoạt đầu tháng và phát học bổng tại Cơ sở Đức Hòa

07/08/2023

Sáng ngày 07/8/2023 Trường Cao đẳng Long An – Cơ sở Đức Hòa, tổ chức sinh hoạt đầu tháng; đồng thời tổ chức phát học bổng cho 23 HSSV có kết quả học tập tốt. Việc trao học bổng trong buổi sinh hoạt đầu tháng nhằm tạo động lực tích cực cho tất cả học sinh sinh viên đang theo học tại Cơ sở phấn đấu học tập tốt trong năm học 2023-2024./.