Tổ chức Tư vấn định hướng nghề cho học sinh khóa 23 (đợt 1)

17/07/2023

Sáng ngày 17/7/2023, Trường Cao đẳng Long An – Cơ sở Đức Hòa tổ chức Tư vấn định hướng nghề cho học sinh khóa 23. Đến buổi tư vấn có hơn 800hs đến Trường, các em được Bộ phận Đào tạo thông tin về các ngành nghề đang tuyển sinh tại trường, cũng như việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường. Sau đó, các em được gặp GVCN sinh hoạt một số nội quy cũng như lịch học bắt đầu từ ngày 31/7/2023.