Trường Cao đẳng Long An - Cơ sở Cần Giuộc thông báo TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỌC TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM 2024

03/07/2024

Trường Cao đẳng Long An - Cơ sở Cần Giuộc thông báo: TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỌC TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM 2024 NGOÀI GIỜ KỂ TỪ NGÀY 15/6/2024 ĐẾN HẾT NGÀY 31/8/2024.