Bảo vệ thực vật

26/02/2023

THÔNG TIN ĐÀO TẠO

 

Tên ngành đào tạo : Bảo vệ thực vật

Trình độ đào tạo : Trung Cấp

Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

Hệ đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh:

·      Trung cấp: Tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên

 

Mô tả nghề:

      Bảo vệ thực vật là ngành học chuyên nghiên cứu về đất, môi trường sống, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây trồng, đặc biệt đi sâu vào các kiến thức về sâu, bệnh hại cây trồng và các biện pháp phòng trừ sâu bệnh, dịch hại trên cây trồng… qua đó tổ chức xây dựng, điều hành mạng lưới bảo vệ thực vật các cấp, sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật cho đến việc thực hiện các thao tác bảo vệ cây trồng trên đồng ruộng. Từ đó, cải thiện thu nhập của nông dân, sản xuất những giống cây trồng bền vững và đảm bảo cân bằng sinh học.

  

       Kỹ thuật canh tác và đặc biệt là kiến thức chuyên sâu về dịch hại trên cây trồng (côn trùng, nhện hại, bệnh hại), các biện pháp phòng, quản lý dịch hại trên cây trồng. Điều tra, chẩn đoán, thu thập, phân tích và xử lý thông tin liên quan đến bảo vệ thực vật; kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và các trang thiết bị cơ bản, hiện đại phục vụ hiệu quả nghiên cứu khoa học, quản lý, sản xuất và kinh doanh trong ngành bảo vệ thực vật.

  

Văn bằng

  • Sau 2 năm đào tạo bạn sẽ được nhận bằng tốt nghiệp trình độ Trung cấp nghề Bảo vệ thực vật do trường Cao đẳng Long An cấp

 

   Vị trí làm việc:

  Sau khi tốt nghiệp nghề cơ điện tử, bạn có thể làm việc với các vị trí:

  • Nhân viên tại cơ sở sản xuất nông nghiệp; mạng lưới nông nghiệp cấp phường, xã; trung tâm dịch vụ nông nghiệp cấp quận, huyện.
  • Nhân viên làm việc trong các doanh nghiệp, tập đoàn trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật.
  • Tự mở cửa hàng kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, cơ sở sản xuất sản phẩm nông nghiệp...
  • Xuất khẩu lao động.
  • Học liên thông lên cao đẳng, đại học.
  • Có cơ hội đi xuất khẩu lao động sang các nước như: Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc,...