THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2024 TẠI CƠ SỞ BẾN LỨC

26/06/2024

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2024 TẠI CƠ SỞ BẾN LỨC


THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP NĂM 2024 TẠI CƠ SỞ BẾN LỨC

26/06/2024

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP NĂM 2024 TẠI CƠ SỞ BẾN LỨC


Miễn 100% học phí Cao đẳng cho sinh viên thường trú tại tỉnh Long An, 100% học phí Trung Cấp

24/06/2024

Tuyển sinh hệ Cao đẳng: Miễn 100% học phí cho sinh viên thường trú tại tỉnh Long An, Giảm 50% - 70% học phí cho sinh viên ngoài tỉnh, Tuyển sinh hệ Trung cấp: Miễn 100% học phí...


Đoàn công tác GIZ (Tổ chức Hợp tác Quốc tế của Đức) đến làm việc tại Trường Cao đẳng Long An

07/09/2023

Đoàn công tác GIZ (Tổ chức Hợp tác Quốc tế của Đức) đã đến làm việc tại Trường Cao đẳng Long An, đánh dấu một bước quan trọng trong quá trình hợp tác giữa tổ chức này và trường Cao đẳng Long An...