Hội Nghị Sơ Kết Liên Kết Đào Tạo giữa Trường Cao đẳng Long An và Hội Doanh Nhân Trẻ Tỉnh Long An

27/10/2023

Hội Nghị Sơ Kết Liên Kết Đào Tạo

Giữa Trường Cao Đẳng Long An và Hội Doanh Nhân Trẻ Tỉnh Long An

 

Sáng ngày 27/10/2023, tại Trường Cao đẳng Long An đã diễn ra một sự kiện quan trọng - Hội nghị sơ kết công tác liên kết đào tạo trong 9 tháng đầu năm 2023 giữa Trường Cao đẳng Long An và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Long An. Hội nghị được chủ trì của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, ông Phạm Tấn Hòa.

Sự kiện quy tụ nhiều đại diện lãnh đạo từ các cơ quan, đơn vị quan trọng của tỉnh Long An, bao gồm:

1. Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Sở Khoa học và Công nghệ.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

6. Sở Tài chính.

7. Trường Cao đẳng Long An.

8. Thường trực Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Long An.

9. Đại diện của các doanh nghiệp là hội viên Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Long An.

Đại diện  Trường Cao đẳng Long An ông Lê Quốc Hùng, Hiệu trưởng trường, cùng với các lãnh đạo phòng và khoa liên quan. Sự tham gia đông đảo của các bên liên quan cho thấy tầm quan trọng của hội nghị trong việc đánh giá và sơ kết các hoạt động liên kết đào tạo và hợp tác giữa trường Cao đẳng Long An và doanh nhân trẻ trong tỉnh.

Sáng ngày hội nghị, ông Phạm Tấn Hòa nêu rõ sự quan trọng của việc hợp tác giữa các cơ quan chức năng, doanh nghiệp, và trường học để đảm bảo chất lượng đào tạo và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên sau tốt nghiệp. Ông cũng đánh giá cao những thành tựu đã đạt được trong giai đoạn 9 tháng đầu năm 2023 và nhấn mạnh tầm nhìn và mục tiêu phấn đấu trong tương lai.

Trong buổi hội nghị, các đại diện từ Trường Cao đẳng Long An và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Long An đã trình bày các báo cáo về các hoạt động và dự án liên kết đã thực hiện. Các cuộc thảo luận sâu rộng đã diễn ra, với mục tiêu tìm ra cách cải thiện và phát triển hơn nữa các mối quan hệ này để mang lại lợi ích tốt nhất cho cả cộng đồng và doanh nghiệp trong tỉnh. Hội nghị sơ kết công tác liên kết đào tạo 9 tháng đầu năm 2023 giữa Trường Cao đẳng Long An và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Long An đã là một bước quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội tại tỉnh Long An.

 

Tin Tức Sự Kiện