Tổ chức buổi đối thoại giữa HSSV và Ban Lãnh đạo Cơ sở Đức Hòa

26/02/2023

Hoạt động đối thoại giữa HSSV với Lãnh đạo Nhà trường; Bộ phận, Bộ môn là một hoạt động mang ý nghĩa trong việc củng cố và nâng cao hiệu quả trong việc dạy và học của Nhà trường. Thực hiện kế hoạch số 56 ngày 01/12/2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Long An về việc tổ chức đối thoại giữa HSSV và Ban Lãnh đạo Nhà trường năm 2022. 
Ngày 10/01/2023 Trường Cao đẳng Long An – Cơ sở Đức Hòa tổ chức buổi đối thoại giữa HSSV và Ban Lãnh đạo Cơ sở Đức Hòa. Đến dự có Lãnh đạo Cơ sở Đức Hòa; Trưởng phó các Bộ phận, bộ môn; Bí thư Liên Chi đoàn Cơ sở Đức Hòa; các Thầy cô giáo và Ban cán sự các lớp. Qua hoạt động này HSSV thấy được sự quan tâm của Nhà trường đối với các em, tạo điều kiện để các em có thể đề đạt, phản hồi, đề xuất nguyện vọng, ý kiến. Ý kiến của HSSV chính là những khát khao của các em, muốn đóng góp sức mình dưới nhiều hình thức để xây dựng và phát triển nhà trường. Buổi đối thoại đã diễn ra trong không khí rất sôi nổi, cởi mở với những câu hỏi thẳng thắn, trao đổi tích cực trên tinh thần xây dựng giữa HSSV với Lãnh đạo nhà trường. 
Tại Hội nghị đối thoại, Thầy Đào Văn Hon – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, kiêm Giám đốc Cơ sở Đức Hòa đã đại diện cho Lãnh đạo nhà trường giải đáp thỏa đáng nhiều câu hỏi của HSSV liên quan tới hoạt động đào tạo như: cơ sở vật chất máy móc thiết bị phục vụ đào tạo; chương trình; phương pháp giảng dạy, việc đánh giá kết quả: học tập, kiểm tra, thi; nhà vệ sinh, dịch vụ căng tin trường học; ý kiến liên quan đến KTX; hoạt động của đoàn thanh niên, vấn đề dạy văn hóa...Với mục đích xây dựng Trường ngày một phát triển, cuộc gặp gỡ đối thoại giữa HSSV với lãnh đạo nhà trường, các bộ phận, bộ môn là vô cùng cần thiết và góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động đào tạo. Qua buổi đối thoại này, Ban lãnh đạo Nhà trường, lãnh đạo các bộ phận, bộ môn sẽ có thêm những thông tin phản hồi một cách khách quan về quá trình đào tạo, các hoạt động phục vụ đào tạo!