Giới thiệu Khoa Điện - Điện tử

05/04/2024

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ 

  

    I. GIỚI THIỆU CHUNG

    Khoa Điện - Điện Tử  đào tạo các nghề gồm:  Điện công nghiệp, Cơ điện tử, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.

       1. CHỨC NĂNG

  Tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng các nghề thuộc lĩnh vực: Điện công nghiệp, Cơ điện tử, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, Vận hành sữa chữa thiết bị lạnh.

 Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của HSSV trong khoa.

Thực hiện kế hoạch đào tạo cho từng ngành, nghề, kế hoạch giảng dạy các môn học/ module trong từng học kỳ và năm học. Quản lý chất lượng dạy và học, công tác đào tạo bồi dưỡng, xây dựng kế hoạch, điều hành các hoạt động của khoa và các bộ môn trực thuộc.

Quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả các trang thiết bị, phương tiện giảng dạy, quản lý xưởng thực hành. Phối hợp các phòng chức năng trong công tác quản lý, giáo dục HSSV thuộc khoa.

      2. NHIỆM VỤ

Tổ chức quá trình đào tạo, giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình đào tạo, kế hoạch của nhà trường đối với các nghề thuộc khoa quản lý;

Biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy phù hợp nhu cầu doanh nghiệp, mục tiêu đào tạo và đảm bảo chính sách chất lượng của trường;

Tổ chức kiểm tra, thi học kỳ và thi tốt nghiệp theo kế hoạch. Quản lý và lưu trữ các hồ sơ chuyên môn theo qui định;

Điều hành mọi hoạt động giảng dạy của giáo viên,  học tập của HSSV thuộc khoa. Công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị phòng thực hành, phương tiện giảng dạy đúng quy định. Sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm các tài sản của nhà trường và tài sản của Khoa được giao quản lý;

Tổ chức các hội thảo, chuyên đề cấp khoa, nghiên cứu khoa học, đánh giá, phân loại các sáng kiến kinh nghiệm, tổ chức dự giờ, kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên.

 II . ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ 

     2.1 Lãnh đạo Khoa                             

Nguyễn Minh Trung

Trưởng Khoa

Năm sinh: 1977

Học vị: Thạc sĩ

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật Điện – Điện tử

Lê Văn Minh Quang

 Phó Trưởng Khoa

Năm sinh: 1975

Học vị: Kỹ sư

Trình độ chuyên môn: Điện khí hóa và cung cấp điện

Trần Anh Tuấn

 Phó Trưởng Khoa

Năm sinh: 1985

Học vị: Thạc sĩ

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật nhiệt

   

     2.2 Đội ngũ giảng viên

STT

Họ và tên giảng viên

Học vị

Trình độ chuyên môn

 1.  

Lê Hoài Thanh

Thạc sĩ

Kỹ thuật Điện

 1.  

Đỗ Thanh Nguyệt

Kỹ sư

Điện khí hóa và cung cấp điện

 1.  

Cù Văn Năng

Kỹ sư

Điện khí hóa và cung cấp điện

 1.  

Đoàn Hữu Thiêm

Thạc sĩ

Kỹ thuật Điện - Điện tử

 1.  

Lương Phú Toàn

Kỹ sư

Điện khí hóa và cung cấp điện

 1.  

Hồ Hồng  Hạnh

Kỹ sư

Công nghiệp

 1.  

Võ Thị Xuân Đào

Kỹ sư

Kỹ thuật Điện - Điện tử

 1.  

Đặng Thanh Thảo

Thạc sĩ

Kỹ thuật Điện

 1.  

Lê Minh Vũ

Thạc sĩ

Kỹ thuật Điện

 1.  

Nguyễn Anh Tuấn

Thạc sĩ

Kỹ thuật Điện

 1.  

Lê Thanh Phương

Thạc sĩ

Kỹ thuật Điện

 1.  

Bùi Minh Ẩn

Thạc sĩ

Kỹ thuật Điện

 1.  

Phẩm Duyệt Chi

Thạc sĩ

Kỹ thuật Điện

 1.  

Nguyễn Văn Minh Nhí

Kỹ sư

Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử

 1.  

Mai Thanh Hải

Kỹ sư

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

 1.  

Nguyễn Công Danh

Kỹ sư

Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử

 1.  

Trần Nguyên Vũ

Kỹ sư

Công nghệ kỹ thuật Nhiệt lạnh

 1.  

Phạm Tiến Nguyên Khang

Thạc sĩ

Kỹ thuật nhiệt - Điện lạnh

 1.  

Nguyễn Văn Phước

Kỹ sư

Kỹ thuật nhiệt

 1.  

Nguyễn Hoàng Anh

Kỹ sư

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

 1.  

Nguyễn Ngọc Minh Khang

Kỹ sư

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí