Sứ Mệnh, Tầm Nhìn và Mục Tiêu

26/02/2023

1. Sứ mệnh

Đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, có năng lực hành nghề; có đạo đức, sức khỏe; có trách nhiệm với nghề nghiệp; có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế; bảo đảm nâng cao năng suất, chất lượng lao động; tạo điều kiện cho người học sau khi hoàn thành khóa học có đủ khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn góp phần đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Long An và đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. Tầm nhìn

Phấn đấu đến năm 2025, Trường Cao đẳng Long An đạt các tiêu chí của Trường Cao đẳng chất lượng cao, là một trong những Trung tâm thực hành Vùng của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; đến năm 2030 là trường hàng đầu trong đào tạo nghề chất lượng cao ở 5 lĩnh vực nghề trọng điểm: Điện công nghiệp, Lắp đặt thiết bị cơ khí, Cơ điện tử, Hàn và nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.

3. Các giá trị cốt lõi

- Đoàn kết - thống nhất: Nhà trường phấn đấu luôn luôn là một tập thể đoàn kết thống nhất, hành động vì mục tiêu chung. 
- Năng động – sáng tạo: Nhà trường xây dựng môi trường làm việc và học tập năng động, sáng tạo. Năng động, sáng tạo trong môi trường luôn thay đổi, cạnh tranh đầy thách thức. Năng động, sáng tạo trong công tác đào tạo của trường. 
- Kỷ luật – trách nhiệm: Nhà trường hướng đến xây dựng môi trường giảng dạy và học tập thật sự kỷ luật và trách nhiệm, giúp rèn luyện thái độ đúng đắn cho người học. 
- Gắn kết thực tiễn: Nhà trường cam kết đào tạo đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp, thị trường lao động trong và ngoài nước.

4. Mục tiêu chiến lược

4.1 Mục tiêu tổng quát

- Đến năm 2025, tầm nhìn 2030 Trường Cao đẳng Long An đạt các tiêu chí của Trường Cao đẳng chất lượng cao, là trường hàng đầu trong đào tạo nghề chất lượng cao, là một trong những Trung tâm thực hành Vùng của khu vực Đồng bằng sông cửu long và trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp có chỉ số cao về chuyển đổi số.

- Phát triển Nhà trường một cách toàn diện, là nơi đáng tin cậy để học sinh sinh viên học tập và Doanh nghiệp tìm đến tuyển dụng qua đào tạo.

- Đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ có năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ được đào tạo, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người học nghề có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học liên thông lên trình độ cao hơn, góp phần đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho tỉnh nhà và góp phần thực hiện đạt chỉ tiêu Đề án đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của tỉnh Long An.

- Phát triển nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho sản xuất và dịch vụ.

4.2 Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng đội ngũ Cán bộ quản lý, giảng viên đủ về số lượng, đạt chuẩn về trình độ về chuyên môn và có trên 50% giảng viên có trình độ thạc sỹ trở lên, 70% giảng viên dạy các nghề trọng điểm quốc tế, khu vực đạt trình độ ngoại ngữ từ B1, 100% giảng viên của trường ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin, các phần mềm ứng dụng phục vụ giảng dạy. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý chuyên nghiệp, hiện đại và tinh thông nghề nghiệp đáp ứng được hoạt động phát triển đồng bộ của nhà trường.

- Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung máy móc, trang thiết bị giảng dạy hiện đại, đồng bộ đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập.

- Xây dựng và vận hành hệ thống Bảo đảm chất lượng tại trường, kiểm định chất lượng Nhà trường và kiểm định chương trình đào tạo đang giảng dạy tại trường. Biên soạn đủ các giáo trình cho tất cả các mô đun, môn học các nghề đang đào tạo (theo hướng cập nhật các giáo trình chuẩn khu vực).

- Mở rộng, đa dạng ngành nghề đào tạo và nâng cao quy mô đào tạo từng năm đáp ứng nhu cầu học tập của người học. Tăng cường chất lượng dịch vụ người học và giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.

- Phát triển nhanh, mạnh và ứng dụng rộng rãi, có hiệu quả công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số toàn diện trong quản lý, đào tạo, học tập.

- Đẩy mạnh công tác dạy nghề gắn với doanh nghiệp, đào tạo phối hợp, đào tạo các nghề trọng điểm theo chuẩn của Đức. Xây dựng và đưa vào hoạt động Trung tâm thực hành, sản xuất và dịch vụ tại trường hướng tới xây dựng Trung tâm thực hành vùng của khu vực đồng bằng sông cửu long.

- Hợp tác quốc tế để nâng cao trình độ Cán bộ quản lý, giảng viên và chất lượng đào tạo./.