Lãnh đạo, cán bộ quản lý Trường Cao đẳng Long An Cơ sở Cần Giuộc đến tham quan và làm việc với Công ty Cổ phần đầu tư và Thương mại Satori

24/10/2023

Ngày 20/10/2023 Lãnh đạo, cán bộ quản lý Trường Cao đẳng Long An Cơ sở Cần Giuộc đến tham quan và làm việc với Công ty Cổ phần đầu tư và Thương mại Satori (khu công nghiệp Long Hậu, huyện Cần Giuộc) về việc phối hợp đào tạo, tổ chức cho học sinh - sinh viên thực tập thực tế tại công ty và tuyển dụng học sinh - sinh viên sau tốt nghiệp, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của công ty. (Các nghề Điện công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Kế toán doanh nghiệp, Logistic, VHSC Thiết bị lạnh)

Lãnh đạo, cán bộ quản lý Trường Cao đẳng Long An Cơ sở Cần Giuộc đến tham quan và làm việc với Công ty Cổ phần đầu tư và Thương mại Satori