Tin Tức Sự Kiện

Hợp tác với doanh nghiệp trong giáo dục nghề nghiệp hiện là một xu thế tất yếu

20/12/2022

Trường Cao đẳng Long An được hỗ trợ bởi Chương trình hợp tác Việt-Đức “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam” để trở thành trung tâm đào tạo nghề chất lượng cao. Chương trình được tài trợ bởi Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ) và được thực hiện

Đại hội Chi bộ Trường Cao đẳng nghề Long An nhiệm kỳ 2017-2020

14/12/2022

Đại hội Chi bộ Trường Cao đẳng nghề Long An nhiệm kỳ 2017-2020 Ngày 01/9/2017, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh, Đảng ủy cơ sở Sở Lao động-TB&XH, Chi ủy Chi bộ trưởng Cao đẳng nghề LAn đã tổ chức Đại hội chi bộ nkỳ 2017-2020.


Đại hội Chi bộ Trường Cao đẳng nghề Long An nhiệm kỳ 2017-2020

14/12/2022

Đại hội Chi bộ Trường Cao đẳng nghề Long An nhiệm kỳ 2017-2020 Ngày 01/9/2017, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh, Đảng ủy cơ sở Sở Lao động-TB&XH, Chi ủy Chi bộ trưởng Cao đẳng nghề LAn đã tổ chức Đại hội chi bộ nkỳ 2017-2020.


Đại hội Chi bộ Trường Cao đẳng nghề Long An nhiệm kỳ 2017-2020

14/12/2022

Đại hội Chi bộ Trường Cao đẳng nghề Long An nhiệm kỳ 2017-2020 Ngày 01/9/2017, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh, Đảng ủy cơ sở Sở Lao động-TB&XH, Chi ủy Chi bộ trưởng Cao đẳng nghề LAn đã tổ chức Đại hội chi bộ nkỳ 2017-2020.


Đại hội Chi bộ Trường Cao đẳng nghề Long An nhiệm kỳ 2017-2020

14/12/2022

Đại hội Chi bộ Trường Cao đẳng nghề Long An nhiệm kỳ 2017-2020 Ngày 01/9/2017, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh, Đảng ủy cơ sở Sở Lao động-TB&XH, Chi ủy Chi bộ trưởng Cao đẳng nghề LAn đã tổ chức Đại hội chi bộ nkỳ 2017-2020.


95%

Sinh viên có việc làm

Cam kết

Sinh viên đi làm ngay sau tốt nghiệp

Liên kết

Nhiều trình độ đào tạo

+150 Doanh nghiệp

Hợp tác đào tạo, việc làm

Ngành Đào Tạo

Quản trị mạng

Điện tử công nghiệp

Cơ điện tử

Cắt gọt kim loại
Cơ Sở Đức HoàXem tất cả

Đại hội Chi bộ Trường Cao đẳng nghề Long An nhiệm kỳ 2017-2020

14/12/2022

Đại hội Chi bộ Trường Cao đẳng nghề Long An nhiệm kỳ 2017-2020 Ngày 01/9/2017, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh, Đảng ủy cơ sở Sở Lao động-TB&XH, Chi ủy Chi bộ trưởng Cao đẳng nghề LAn đã tổ chức Đại hội chi bộ nkỳ 2017-2020.

Cơ Sở Cần GiuộcXem tất cả

Đại hội Chi bộ Trường Cao đẳng nghề Long An nhiệm kỳ 2017-2020

14/12/2022

Đại hội Chi bộ Trường Cao đẳng nghề Long An nhiệm kỳ 2017-2020 Ngày 01/9/2017, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh, Đảng ủy cơ sở Sở Lao động-TB&XH, Chi ủy Chi bộ trưởng Cao đẳng nghề LAn đã tổ chức Đại hội chi bộ nkỳ 2017-2020.

Cơ Sở Đồng Tháp MườiXem tất cả

Đại hội Chi bộ Trường Cao đẳng nghề Long An nhiệm kỳ 2017-2020

14/12/2022

Đại hội Chi bộ Trường Cao đẳng nghề Long An nhiệm kỳ 2017-2020 Ngày 01/9/2017, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh, Đảng ủy cơ sở Sở Lao động-TB&XH, Chi ủy Chi bộ trưởng Cao đẳng nghề LAn đã tổ chức Đại hội chi bộ nkỳ 2017-2020.

Doanh nghiệp - Thực tập - Việc làmXem tất cả
Cơ Sở Đồng Tháp MườiXem tất cả

Hệ thống liên kết