Chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng - Trung cấp

25/04/2024

Trình độ Cao đẳng:

Chương trinh khung Nghề Công nghệ Ô tô

Chương trinh khung Nghề Cắt gọt kim loại

Chương trinh khung Nghề Lắp đặt thiết bị Cơ khí

Chương trinh khung Nghề Điện công nghiệp

Chương trinh khung Nghề Cơ điện tử

Chương trinh khung Nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Chương trinh khung Nghề Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Chương trinh khung Nghề Kê toán doanh nghiệp

Chương trinh khung Nghề Quản trị mạng máy tính

 

Trình độ Trung Cấp:

Chương trinh khung Nghề Công nghệ Ô tô

Chương trinh khung Nghề Cắt gọt kim loại

Chương trinh khung Nghề Chế tạo thiết bị Cơ khí

Chương trinh khung Nghề Lắp đặt thiết bị Cơ khí

Chương trinh khung Nghề Điện công nghiệp

Chương trinh khung Nghề Cơ điện tử

Chương trinh khung Nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Chương trinh khung Nghề Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

Chương trinh khung Nghề Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Chương trinh khung Nghề Kê toán doanh nghiệp

Chương trinh khung Nghề Quản trị mạng máy tính

Chương trinh khung Nghề Quản lý bán hàng siêu thị

Chương trinh khung Nghề May thời trang

Chương trinh khung Nghề Sửa chữa thiết bị may

Chương trinh khung Nghề Thú Y

Chương trinh khung Nghề Bảo vệ thực vật