Giới thiệu về Trường - Lịch sử hình thành và phát triển

16/04/2024

 

1. Thông tin chung giới thiệu về Trường Cao đẳng Long An

Tên trường: TRƯỜNG CAO ĐẲNG LONG AN

Tên Tiếng Anh: LONG AN COLLEGE

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An

Địa chỉ trường:

  • Trụ sở Chính: Số 60, Quốc lộ 1A, Khu phố Thanh Xuân, Phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
  • Cơ sở Đức Hòa: Số 180A, Đường 3/2, Thị trấn Hậu Nghĩa, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.
  • Cơ sở Cần Giuộc: Số 96 Đường tỉnh 835, Thị trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An.
  • Cơ sở Đồng Tháp Mười: Quốc lộ 62, Khu phố 3, Phường 3, Thị xã Kiến Tường, Tỉnh Long An.
  • Cơ sở Bến Lức: 277 Quốc lộ 1A, Ấp Coi Lá, Thị Trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

Năm thành lập trường:

  • Năm thành lập đầu tiên: 1985
  • Năm nâng cấp thành trường cao đẳng: 2009
  • Loại hình trường: Công lập

Thông tin liên hệ của Trường Cao đẳng Long An

- Số điện thoại: 0272 3 827 694

- Số fax: 0272 3 835 963

2. Thông tin khái quát về lịch sử phát triển của trường Cao đẳng Long An

      Tiền thân của Trường Cao đẳng Long An là Cơ sở dạy may cắt và gia công may mặc (còn gọi là Trung tâm Dạy nghề Thương binh) được thành lập vào năm 1985 theo Quyết định số 1194/UB.QĐ-85 ngày 17/6/1985 của UBND tỉnh Long An; Năm 1993, UBND tỉnh quyết định chuyển Trung tâm dạy nghề Thương binh thành Trung tâm xúc tiến việc làm Long An.

      Trên cơ sở phát huy thế mạnh về đào tạo nghề và giải quyết việc làm, ngày 17/11/1999, UBND tỉnh Long An đã ra quyết định thành lập Trường Dạy nghề Long An trên cơ sở nâng cấp Trung tâm xúc tiến việc làm Long An.

      Ngày 09/01/2007 UBND Tỉnh Long An ký quyết định số 76/QĐ-UBND về việc nâng cấp Trường Dạy nghề Long An thành Trường Trung cấp nghề Long An.

      Ngày 16/10/2009 Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ký Quyết định số 1308/QĐ-LĐTBXH thành lập Trường Cao đẳng nghề Long An trên cơ sở nâng cấp từ Trường Trung cấp nghề Long An.

     Ngày 03/03/2020 Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ký Quyết định số 245/QĐ-LĐTBXH sáp nhập Trường Trung cấp nghề Đức Hòa, Trường Trung cấp nghề Cần Giuộc, Trường Trung cấp nghề Đồng Tháp Mười vào Trường Cao đẳng nghề Long An và đổi tên thành Trường Cao đẳng Long An.

      Ngày 31/01/2024 Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ký Quyết định số 131/QĐ-LĐTBXH sáp nhập Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật vào Trường Cao đẳng nghề Long An.

      Trải qua hơn 39 năm xây dựng và phát triển, Trường Cao đẳng Long An đã phát triển nhanh về mọi mặt từ cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý đến quy mô, cơ cấu ngành nghề đào tạo, là nơi đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao, có đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Long An nói riêng và cả nước nói chung.