Tư vấn tuyển sinh cho bộ đội chuẩn bị xuất ngũ tại BCH Quân sự Huyện Mộc Hóa

26/02/2023

Cơ sở Đồng Tháp Mười tư vấn tuyển sinh cho bộ đội chuẩn bị xuất ngũ tại BCH Quân sự Huyện Mộc Hóa