Tư vấn chọn nghề, Khóa học 2023 - 2025

18/07/2023

Sáng nay, ngày 17/7/2023, Trường Cao đẳng Long An - Sáng nay, ngày 17/7/2023, Trường Cao đẳng Long An - Cơ sở Đồng Tháp Mười đón tiếp hơn 150 học sinh sinh viên đến tham gia tập trung và định hướng tư vấn nghề nghiệp đợt 1, giúp các em có thể lựa chọn ngành nghề phù hợp bản thânCơ sở Đồng Tháp Mười đón tiếp hơn 150 học sinh sinh viên đến tham gia tập trung và định hướng tư vấn nghề nghiệp đợt 1, giúp các em có thể lựa chọn ngành nghề phù hợp bản thân