May Thời Trang

25/02/2023

THÔNG TIN ĐÀO TẠO

 

 

  Ngành đào tạo : May Thời Trang

 Trình độ đào tạo : Trung Cấp 

Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

Hệ đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh:

·  Học sinh  tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên

- Mô tả nghề:

May mặc không chỉ đóng vai trò quan trọng trong đời sống của con người mà còn đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế đất nước. Học may thời trang học sinh sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản và chuyên sâu trong lĩnh vực may và thời trang để làm cơ sở cho việc áp dụng những nguyên lý kỹ thuật và các kỹ năng thực hành vào quá trình tổ chức triển khai sản xuất công nghiệp

May thời trang là nghề thiết kế, cắt, may các kiểu sản phẩm may từ cơ bản đến phức tạp, thực hiện chuyên sâu ở lĩnh vực may các sản phẩm trong ngành may công nghiệp và may các sản phẩm thời trang. Đồng thời là nghề sản xuất hàng loạt các sản phẩm may mặc trên dây chuyền theo một quy trình nhất định được thực hiện từ khâu  chuẩn bị sản xuất, cắt, may, hoàn thiện, tổ chức quản lý và điều hành sản xuất nhằm đảm bảo về các tiêu chuẩn của sản  phẩm và thời gian ký kết với khách hàng.

 Nội dung giảng dạy bám sát thực tế, đồng thời nâng cao kỹ năng tay nghề - ứng dụng thực hành là chính. Xây dựng khung chương trình học trên môi trường thực tế, đảm bảo phù hợp với nhu cầu của xã hội, nhất là đáp ứng được yêu cầu mà các doanh nghiệp tuyển dụng đang đòi hỏi ở người lao động

 

- Các vị trí làm việc của nghề may thời trang

 Người làm nghề May thời trang có thể trực tiếp tham gia sản xuất trên dây chuyền may công nghiệp hoặc trực tiếp làm việc tại:

+ Phòng kỹ thuật của các công ty may công nghiệp;

+ Tham gia quản lý ở cấp tổ sản xuất;

    + Tham gia sản xuất trong các công đoạn sản xuất của các doanh nghiệp may;

+ Làm việc độc lập tại cơ sở do cá nhân tự tổ chức sản xuất.

  

- Các công việc chủ yếu của nghề

Người hành nghề “May thời trang” có các công việc chủ yếu sau:

Chuẩn bị kỹ thuật; cắt bán thành phẩm; may công đoạn; may ráp sản phẩm; hoàn thiện sản phẩm; thực hiện công tác an toàn và vệ sinh môi trường; quản lý và điều hành dây chuyền may; quản lý chất lượng sản phẩm; quản lý thiết bị, dụng cụ, đồ gá; quản lý vật tư, nguyên, phụ liệu; quản lý lao động.