Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh chào xã giao lãnh đạo tỉnh Long An

26/02/2023

Ngày 23/2/2023, ông Kang Myong-il Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Long An. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được; Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út tiếp đoàn.

Ông Kang Myong-il Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM chào xã giao lãnh đạo tỉnh Long An

Tại cuộc gặp mặt, ông Kang Myong-il Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM cám ơn sự đón tiếp thân tình của lãnh đạo tỉnh Long An.

Ông Kang Myong -il bày tỏ mục đích trong chuyến thăm lần này nhằm thúc đẩy giao lưu, hỗ trợ thu hút doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Việt Nam trên các lĩnh vực có thế mạnh. Ông Kang Myong -il mong muốn tỉnh Long An quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh uỷ - Nguyễn Văn Được ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp Hàn Quốc đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung và của Long An nói riêng. Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, ông Kang Myong-il là cầu nối giúp tỉnh Long An tiếp cận các nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng giao thông và các lĩnh vực khác. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, Long An sẽ luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh./. 

Cổng TTĐT Tỉnh ủy