Thông báo chiêu sinh đào tạo lái xe ô tô hạng B2 khai giảng ngày 12/08/2024

15/06/2024

Trung tâm đào tạo lái xe - Trường Cao đẳng Long An thông báo chiêu sinh đào tạo lái xe ô tô hạng B2 khai giảng ngày 12/08/2024.