Thú y

24/02/2023

THÔNG TIN ĐÀO TẠO

 

 

 

Tên ngành đào tạo : Thú Y

Trình độ đào tạo : Trung Cấp – Cao đẳng

Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

Hệ đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh:

·      Trung cấp: Tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên

·      Cao đẳng: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương

           1.Mô tả nghề:

         Thú y là nghề hoạt động trong lĩnh vực chẩn đoán, điều trị, phòng bệnh, hướng dẫn kỹ thuật nhằm bảo vệ sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh cho động vật, góp phần nâng cao hiệu quả chăn nuôi, cung cấp cho xã hội các sản phẩm an toàn.

       Người hành nghề thú y có khả năng chẩn đoán, điều trị, phòng bệnh, hướng dẫn kỹ thuật về thú y; sản xuất kinh doanh chăn nuôi thú y; xây dựng, quản lý, điều hành các trang trại chăn nuôi và thực hiện được các nhiệm vụ khác liên quan đến lĩnh vực thú y.

 

         2. Việc làm sau khi tốt nghiệp

          Người học sau tốt nghiệp, có thể làm việc: 

         - Trong trang trại, doanh nghiệp chăn nuôi giống gia súc gia cầm, thuốc thú y, sản xuất thức ăn chăn nuôi

- Bệnh xá thú y

- Trung tâm dịch vụ nông nghiệp

- Các cơ quan nghiên cứu và chuyển giao công nghệ về chăn nuôi - thú y

- Các cơ quan quản lý nhà nước, hành chính sự nghiệp và các tổ chức khác có liên quan đến thú y.

- Hành nghề tự do trong các lĩnh vực:

+ Chẩn đoán, chữa bệnh, phẫu thuật động vật, tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y;

+ Khai thác và pha chế tinh dịch;

 + Kinh doanh thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học, thuốc thú y, dụng cụ trang thiết bị chăn nuôi, thú y.

- Người học sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa học công nghệ trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng ngành, nghề hoặc trong nhóm ngành, nghề hoặc trong cùng lĩnh vực đào tạo.