Sáng ngày 17/01/2023 Phòng giáo dục và đào tạo Huyện Vĩnh Hưng cùng ban Giám Hiệu các trường THCS Huyện, đến thăm và chúc tết cơ sở.

26/02/2023

Sáng ngày 17/01/2023 Phòng giáo dục và đào tạo Huyện Vĩnh Hưng cùng ban Giám Hiệu các trường THCS Huyện, đến thăm và chúc tết cơ sở.