Trường Cao đẳng Long An và Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP HCM ký kết đào tạo

01/07/2023

Ngày 23/3/2023, tại Trường Cao đẳng Long An đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Trường Cao đẳng Long An và Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP HCM. Hai bên đồng ý về việc liên kết đào tạo lớp Đại học (VLVH) các ngành: Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử; Công nghệ Kỹ thuật Ô tô và Đại học liên thông từ Cao đẳng (VLVH) các ngành: Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử; Công nghệ chế tạo máy. Địa điểm học tập tại Trường Cao đẳng Long An và một số môn học sẽ học tại rường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP HCM. Việc ký kết Biên bản ghi nhớ mở ra cơ hội lớn cho các bạn HSSV tiếp cận với kiến thức cao hơn, mang lại cơ hội học tập suốt đời cho các bạn HSSV.

Tin Tức Sự Kiện